Doelstellingen

Stichting Maple Trees heeft als doel het verlenen van immateriële en materiële steun aan lokale bevolking buiten West Europa. Azië is hierbij het belangrijkste aandachtsgebied. Naast deze steun willen we ook awareness creëren in Nederland voor de situatie van de lokale bevolkingen aldaar.

Immateriële steun
De immateriële steun willen wij onder andere vormgeven door Nederlanders te bewegen om in het buitenland samen te werken met lokale bevolking in hun plaatselijke cultuur. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande lokaal opgerichte projecten en de noden die daarbij worden aangegeven. Onze hoofddoelgroep is jongeren/kinderen of gezinnen met kinderen. Tijdens de vrijwilligersprojecten reizen Nederlanders naar de projecten toe om zich inzetten voor lokale problemen. Activiteiten tijdens deze projecten zijn onder andere: Bomen planten, planten en/of oogsten van rijst, maar ook taalprojecten of kookcursussen. Dit alles altijd in contact met lokale bevolking. Ook willen wij het door Stichting Maple Trees financieel beter mogelijk maken voor Nederlanders om aan deze projecten deel te nemen.

Materiële steun
De materiële steun willen wij vormgeven door financiële steun te geven aan lokale projecten om de leefomstandigheden van de lokale bevolking, kinderen en/of gezinnen te verbeteren. We richten ons specifiek op verbeteren van woonomstandigheden, creëren van werkgelegenheid, voedselhulp en ondersteunen van weeskinderen.

Awareness
Met awareness bedoelen wij het creëren bewustwording en bewogenheid voor de situatie van lokale bevolking in de projectlanden. Stichting Maple Trees daagt hun vrijwilligers uit en geeft hierbij ook begeleiding, om na een gemaakte reis presentaties te verzorgen in hun eigen omgeving om zo meer awareness te creëren en nieuwe reizigers te mobiliseren en/of fondsen te werven. Wij geloven dat verandering begint bij ontmoeting.