ANBI-gegevens

Stichting Maple Trees is door de belastingdienst opgenomen in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit wil zeggen dat uw gift in aanmerking zou kunnen komen voor belastingaftrek. Door op onderstaand logo te klikken kunt u het ANBI-register raadplegen.
1280px-Logo_Belastingdienst.svg


Contactgegevens

Stichting Maple Trees

RSIN-nummer: 858542274
www.mapletrees.nl
KVK:71003037
Bankrekening: NL35INGB0008380869

Het bestuur van Stichting Maple Trees bestaat uit de volgende leden:
bestuur

Samenvatting Beleidsplan

Stichting Maple Trees werkt zonder winstoogmerk. Aangetrokken fondsen worden zoveel als mogelijk (en minstens voor 90%) gebruikt ten behoeve van onze doelstellingen. Bestuurders en vrijwilligers van stichting Maple Trees verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding of salaris voor hun werkzaamheden, noch voor het bijwonen van vergaderingen. Wel is het mogelijk redelijke onkosten, die kunnen worden aangetoond met een factuur, kassabon o.i.d., te declareren, indien de stichting hiervoor voldoende fondsen heeft. Voor het volledige beleidsplan 2021-2023 van Stichting Maple Trees klikt u hier.

Financiƫle verantwoording
Omdat Stichting Maple Trees een ANBI-status heeft, is het verplicht dat wij uiterlijk 6 maanden na het afgesloten boekjaar een financiƫle verantwoording afleggen. Hieronder vindt u de verslagen van de verantwoording:
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2023